REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego camping „Duet" w Niechorzu. Mamy nadzieje, że za pomoca poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

1. Najemca domku campingu "Duet" i wczasowicze, przebywają w ośrodku na podstawie dokonania ważnej rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zaliczki;
2. Najemca domku zgłasza się po przyjeździe w recepcji z ważnym dokumentem
tożsamości w celach meldunkowych i uiszczenia wszelkich koniecznych opłat;
3. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) najpóźniej w dniu przyjazdu.
4. Ilosc osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilosci osób
zameldowanych i majacych opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania
w domku osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w
domku.
5. Recepcja ośrodka przydziela Najemcy zgodnie z rezerwacją domek wraz z jego
wyposażeniem;
6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
7. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane
mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka;
8. W pokojach obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.
9. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych niźli zainstalowane przez właściciela ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych.
10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00.
11. Osoby odwiedzające najemców domku mogą przebywać na terenie ośrodka tylko do godziny 22.00 i bezpłatnie do 1 godziny.
12. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie ośrodka w czasie trwania turnusów jest dozwolone. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych.
13. Właściciel psa musi posiadać aktualne świadectwo szczepień.
14. Wczasowicz na zakończenie turnusu przekazuje domek do kontroli stanu wyposażenia obsłudze recepcji.
15. Wcześniejszy wyjazd należy zgłosić na 24 godziny przed wyjazdem.
16. Nie zwraca się należności za niewykorzystane w pełni wczasy.
17. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do wczasowiczów.
18. Turnus rozpoczyna się o godzinie 13.00 dnia pierwszego a kończy o godzinie 10.00
ostatniego dnia pobytu wg daty rezerwacji.
19. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłacznie pod opieka osób
dorosłych.
20. Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 50zł.
21. Prosimy o pozostawienie pokoju w należytym porzadku.

Dziekujemy za współprace i życzymy udanego wypoczynku!